CHIFUE, IPC araştırması vasıtasıyla hiçbir ret gerekçesinin bulunmadığı,

sarih bir patent başvurusu yapmaktadır.