CHIFUE, bir ibarenin kapsamlı ön araştırması vasıtasıyla,

isimlendirme tavsiyesinde bulunmaktadır.